Enjoy the best quality,
Candle made by
We Labs

Candle สามารถผลิตได้ทั้ง

1. ไขถั่วเหลือง ( Soy wax ) ผลิตจากน้ำมันถั่วเหลือง เป็นเทียนไขพืชที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาค่อนข้างถูกกว่าเทียนออร์แกนิกชนิดอื่นๆ สามารถหาซื้อได้ง่าย ข้อดีของไขถั่วเหลืองคือ เทียนที่ทำจากไขถั่วเหลืองมีการเผาไหม้ช้า จึงสามารถใช้งานได้นานกว่าเมื่อเทียบกับเทียนไขพาราฟิน

2. ไขขี้ผึ้ง ( Bees wax ) นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานที่สุด เป็นเทียนที่ดีต่อสุขภาพ ไขขี้ผึ้งมีกลิ่นหอมหวานตามธรรมชาติเองอยู่แล้ว ไม่มีควันไม่มีเขม่า และยังสามารถช่วยฟอกอากาศได้

Gallery

We Labs Professional Candle

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see products you are looking for.